TAG: di du lich

  • Tổ chức đi du lịch cho cán bộ nhân viên cty may APD trong tháng 8

    Công ty mặc APD tổ chức chương trình cho tất cả cán bộ nhân viên may Đào Tạo dã ngoại, RESORT 4 SAO - TEAM_BUILDING – GALA DINER – BBQ Tối – BUFFET ... chương trình sẽ đăng ký đi...
Copyright © 2012